Disclaimer & Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden.

De informatie op de website van winkelcentrum oosterheem wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Winkelcentrum Oosterheem streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Winkelcentrum Oosterheem kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Winkelcentrum Oosterheem behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.
Winkelcentrum Oosterheem is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Winkelcentrum Oosterheem selectief is in verwijzen naar andere websites, kan Winkelcentrum Oosterheem niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Winkelcentrum Oosterheem is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites. 

Privacybeleid

Indien u gegevens achterlaat via de website zal Winkelcentrum Oosterheem daarmee zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan Winkelcentrum Oosterheem verstrekt.

Intellectueel eigenaarschap

Het auteursrecht van deze website en inhoud zoals foto's, video's en tekst berust bij Winkelcentrum Oosterheem en/of bij derden die de inhoud ter beschikking hebben gesteld aan Winkelcentrum Oosterheem. Hoewel u content van de website mag delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs en andere social netwerkwebsites, draagt Winkelcentrum Oosterheem het eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan derden. Vermenigvuldiging of gebruikmaking van inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkelcentrum Oosterheem. 

Cookiebeleid

Bij bezoek aan de website van Oosterheem (eigendom van Winkelcentrum Oosterheem) worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt.  De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.

  • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van deze website verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder toestemming geplaatst worden.

  • Analytische cookies

Analytische cookes worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van deze website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Wi-Fi netwerk

In winkelcentrum Oosterheem kunt u gebruik maken van gratis WiFi. Wanneer u hier gebruik van maakt worden uw persoonsgegevens beschermd en na 24 uur verwijderd.
Winkelcentrum Oosterheem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onvoldoende functioneren van het Wi-Fi netwerk, noch zal Winkelcentrum Oosterheem aansprakelijk zijn voor schade aan (rand)apparatuur en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik dan wel het niet-beschikbaar zijn van het Wi-Fi netwerk. Winkelcentrum Oosterheem is bevoegd om een logboek bij te houden van al het dataverkeer waarvoor het Wi-Fi netwerk wordt gebruikt indien een vermoeden bestaat van misbruik van het Wi-Fi netwerk dan wel indien zeer omvangrijk datagebruik wordt waargenomen. Het is verboden om het Wi-Fi netwerk te gebruiken voor het binnenhalen en/of verspreiden van aanstootgevend materiaal of materiaal dat in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Winkelcentrum Oosterheem behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Wi-Fi netwerk geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

Wi-Fi tracking

Winkelcentrum Oosterheem maakt in winkelcentrum Oosterheem gebruik van Wi-Fi tracking met als doel het verbeteren van onze service en het analyseren van bezoekersaantallen, verblijfsduur, herhalingsbezoek en looproutes. Hierbij worden uw persoonsgegevens beschermd. Bij Wi-Fi tracking in winkelcentrum Oosterheem wordt uw MAC adres gemeten maar daarna direct versleuteld waardoor deze geanonimiseerd is en niet naar een individueel persoon te herleiden is. De Wi-Fi tracking en de analyse van generieke gegevens wordt uitgevoerd door PFM in opdracht van Winkelcentrum Oosterheem Nederland B.V. De generieke gegevens worden door PFM zes maanden geanonimiseerd bewaard t.b.v. het maken van rapportages die de volgende aspecten bevatten:

  • Bezoek
  • Tijdstip van scan
  • Locatie van de scan
  • Bezoekfrequentie
  • Verblijfsduur

Wi-Fi tracking opt-out
U heeft de mogelijkheid om uw MAC adres uit te sluiten van Wi-Fi Tracking. Na uitschrijving wordt uw MAC adres niet langer geregistreerd en meegenomen in de generieke statistieken. Uitschrijven kan via:  www.pfm-intelligence.com/privacy-protocol

Zakelijk Contact

Social Media

   Facebook
   Instagram
 
Oosterheem

Oosterheemplein 
2721 NJ Zoetermeer

  Contact